საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება
საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
(დაბა აბასთუმანი, მთა ყანობილი)

მიმდინარე/დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოები:
 • აღდგენილია ობსერვატორიის ბიბლიოთეკა, რომელიც განთავსდა ზედა ატმოსფერული კვლევების შენობაში. მიმდინარეობს მისი შევსება წიგნებითა და ჟურნალებით (2022-2023 წწ);
 • მიმდინარეობს ყოფილი სასადილოს შენობის რეაბილიტაცია, სადაც განთავსდება სამეცნიერო ტურიზმის ცენტრი. შენობაში იქნება სივრცეები სხვადასხვა ღონისძიებების, პრეზენტაციების და სამუშაო შეხვედრების ჩასატარებლად (2023-2024 წწ; სსიპ - მუნიციპალური განვითარების ფონდის პროექტი. შემსრულებელი - შპს „თაგი“. დეტალური ინფორმაცია დაცულია ხსენებულ დაწესებულებაში);
 • აზტ-11-ის შენობაში ძველი ტელესკოპი და გუმბათი იცვლება ახალი, ავსტრიული წარმოების (ASA) 1.5 მეტრიანი ტელესკოპით და იტალიური წარმოების გუმბათით. რეაბილიტაცია უტარდება გუმბათის ქვეშ არსებულ სივრცეს (2023-2024 წწ; სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსა და სსიპ - მუნიციპალური განვითარების ფონდის პროექტები, შემსრულებელი - ავსტრიული კომპანია ASA და შპს „ზაზა“. დეტალური ინფორმაცია დაცულია ხსენებულ დაწესებულებებში);
 • მიმდინარეობს ობსერვატორიის პერიმეტრზე ღობის და ახალი ჭიშკრის მოწყობის სამუშაოები (2023-2024 წწ; სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს პროექტი. დეტალური ინფორმაცია დაცულია ხსენებულ დაწესებულებაში);
 • დაგეგმილია აბასთუმნის ციფრული ასტროსივრცის მოწყობა AZT-11-ის შენობაში (2023-2024 წწ; - სსიპ - მუნიციპალური განვითარების ფონდის პროექტი, შემსრულებელი - კომპანია ETT-ი (იტალია). დეტალური ინფორმაცია დაცულია ხსენებულ დაწესებულებებში).

დასრულებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები:
 • მოეწყო ასტროკლიმატის და ცის განათების მონიტორინგის სისტემა. შეძენილ იქნა შესაბამისი მოწყობილობები (2022-2023 წწ);
 • მოეწყო ე.წ. მინის ბიბლიოთეკის საცავი ზედა ატრმოსფერული კვლევების შენობაში. დაკვირვებითი მასალის გაციფროვნებისთვის შეძენილ იქნა სპეციალური ტექნიკური საშუალებები - სკანერები (2022-2023 წწ);
 • ობსერვატორიის ტერიტორიაზე მოეწყო გაზმომარაგების ქსელი, კერძოდ, გაზგაყვანილობის მილები მიყვანილ იქნა ორ შენობამდე (2023 წ; სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს პროექტი. შემსრულებელი - შპს „გაზ კონტრაქტი“. დეტალური ინფორმაცია დაცულია ხსენებულ დაწესებულებებში);
 • გარემონტდა ობსერვატორიის ე.წ. პატარა სასტუმროს შენობა. განხორციელდა მისი მიერთება გაზმომარაგების ქსელთან (2023 წ; სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს პროექტი. დეტალური ინფორმაცია დაცულია ხსენებულ დაწესებულებაში);
 • შეკეთდა ფოტოსფერულ-ქრომოსფერული ტელესკოპის გუმბათი (2021 წ);
 • ობსერვატორიის ტერიტორიაზე გადმოტანილ იქნა (2022 წ) ე.წ. გლაზენაპის კოშკი. დაგეგმილია მისი წარმოდგენა, როგორც საექსკურსიო სივრცის ერთ-ერთი ექსპონატი.