საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

Სამზეო კორონოგრაფი

ისტორია

1977 წ. სამზეო - დიდი დაბნელების გარეშე კორონოგრაფი;

(ა) ობიექტივის დიამეტრი - 53 სმ.

(ბ) ობიექტივის ფოკუსური მანძილი: ძირითადი 800 სმ.,

(სამუშაო) კუდეს ფოკუსში, ეკვივალენტური - 1250 სმ.

  • გამოიყენება მზის გარე ატმოსფეროს - ქრომოსფეროსა და კორონის ნატიფი სტრუქტურის ფიზიკური და დინამიკური მახასიათებლების მაღალდისპერსიული დაკვირვებების ჩასატარებლად.
  • ტელესკოპი მუშა მდგომარეობაშია;