საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

ღამის ასტროტური

ღამის ასტროტური 2024 წელი

მიღების საათები ყოველდღიურად:
 • მარტი, აპრილი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი: 20:00 სთ - 01:00 სთ;
 • მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი: 21:00 სთ – 02:00 სთ.
შენიშვნა: საექსკურსიო მომსახურეობა არ ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებულ უქმე (სადღესასწაულო) დღეებში

იხ. პლანეტების ტელესკოპში ხილვადობის დროები


ჯგუფის შემადგენლობა: 5-25 დამთვალიერებელი
ხანგრძლივობა: 60-90 წთ.

საფასური:

 • ზრდასრულები - 20 ლარი;
 • სკოლის მოსწავლეები/სტუდენტები - 10 ლარი;
 • სკოლამდელი ასაკის ბავშვები/სოციალურად დაუცველი პირები - 0 ლარი;
 • მინიმალური საფასური - 100 ლარი.
ვიზიტის დაგეგმვა: თვითდინებით ან წინასწარი დაჯავშნით.

იხ. ღამის ასტროტურის მიმოხილვა

სხვა პირობები
 • თუ დამთვალიერებელთა რაოდენობა ნაკლებია დადგენილ მინიმალურ რაოდენობაზე (5), ღამის ასტროტურის ფიქსირებული მინიმალური საფასური შეადგენს 100 ლარს.
 • ობსერვატორია იტოვებს უფლებას უარი განაცხადოს საექსკურსიო მომსახურების გაწევაზე თუ: დამთვალიერებელი იმყოფება გამოხატულად არაფხიზელ მდგომარეობაში ან არღვევს საექსკურსიო სივრცეში დასაშვებ ეთიკურ ნორმებს.
საფასურის გადახდა
ასტროტურის საფასურის გადახდა შესაძლებელია:
 • სს საქართველოს ბანკისექსპრეს ფეისსწრაფი გადახდის აპარატით;
 • საკრედიტო ბარათით;
 • საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვით:
სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია - ს.კ 205387856; სახაზინო კოდი 709747499.

წინასწარი შეთანხმებით

ასტროტურის მომსახურების გაწევა შესაძლებელია წინასწარი შეთანხმებით. ასეთ შემთხვევაში, მსურველი უნდა დაუკავშირდეს საკონტაქტო პირს მითითებულ ტელეფონზე ან ელ-ფოსტაზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 • მობილური: 599 905 500 - ოთარ კვარაცხელია, მეცნიერების პოპულარიზების დეპარტამენტის უფროსი/მზისა და მზის სისტემის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი
 • 598 099 844 - გივი კაპანაძე, მზისა და მზის სისტემის განყოფილების ასისტენტ-მკვლევარი
ელ-ფოსტა: astrotour@abao.ge
Facebook: E. Kharadze Georgian National Astrophysical Observatory