საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

ქრომოსფერული და ფოტოსფერული ტელესკოპი

ისტორია

1957 წ. დაიდგა ქრომოსფერული და ფოტოსფერული ტელესკოპი. ორივე ეს ტელესკოპი (ორი მილი) დადგმულია ერთ პარალაქტურ დანადგარზე; მართვის პულტი და საათიერი მექანიზმიც შესაბამისად, საერთო აქვთ.

ქრომოსფერული ტელესკოპი. რეფრაქტორი;

(ა) ობიექტივის დიამეტრი: 6 სმ.

  • ტელესკოპის - ვიწროზოლოვანი ინტერფერენციულ - პოლარიზაციული ფილტრი, საშუალებას იძლევა მივიღოთ 1,7 სმ. დიამეტრის მზის გამოსახულება (H ალფა ხაზის ცენტრში), ქრომოსფერული წარმონაქმნებით, როგორიცაა: პროტუბერა-ნცები, ბოჩკოები და ამოფრქვევები.

ფოტოსფერული ტელესკოპი. რეფრაქტორი;

(ა) ობიექტივის დიამეტრი: 13 სმ.
(ბ) ფოკუსური მანძილი: ეკვივალენტური: 865სმ,

  • იძლევა 7,8 სმ. დიამეტრის მზის გამოსახულებას (თეთრ სინათლეში), ფოტოსფეროს წარმონაქმნებით, როგორიცაა: გრანულები, მზის ლაქები და ჩირაღდნები;
  • ორივე ტელესკოპი მუშა მდგომარეობაშია.