საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

1. კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობებზე (12.02.2024-31.03.2024)
ვადები
სამეცნიერო თანამდებობები
შრომითი პირობები
კონკურსის წესი
კონკურსში მონაწილეობის პირობები
განცხადების ფორმა
ავტობიოგრაფიის რეკვიზიტები
მოსაზრებების წარდგენის ფორმა

2. კონკურსი-ინჟინერ-მშენებლის-პოზიციაზე-13.06.2023-წ.-20.06.2023-წ.

3. კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობებზე (04.11.2022-16.12.2022)
ვადები
სამეცნიერო თანამდებობები
შრომითი პირობები
კონკურსის წესი
კონკურსში მონაწილეობის პირობები
განცხადების ფორმა
ავტობიოგრაფიის რეკვიზიტები
მოსაზრებების წარდგენის ფორმა

4. განყოფილების ხელმძღვანელების კონკურსი (02.02.2022-10.03.2022 წწ)
შრომითი პირობები (დანართი 1)
კონკურსში მონაწილეობის პირობები (დანართი 2)
არჩევის წესი (დანართი 3)
განცხადების ფორმა (დანართი 4)
განცხადების ფორმა (დანართი 5)
ავტობიოგრაფიის რეკვიზიტები (დანართი 6)

5. 31.12.2020-05.01.2021 წწ. კონკურსი

6. განყოფილებების ხელმძღვანელების კონკურსი (15.11-21.12.2020)
შრომითი პირობები
ვადები
კონკურსში მონაწილეობის პირობები
არჩევის წესი
განცხადების ფორმა #1
განცხადების ფორმა #2 (თანამშრომლისთვის)
ავტობიოგრაფიის რეკვიზიტები

7. კონკურსი სამეცნიერო თანამდებობებზე (01.07-08.12.2020)
სამეცნიერო თანამდებობები
შრომითი პირობები
ვადები
კონკურსში მონაწილეობის პირობები (კოდიფიცირებული)
კონკურსის წესი
განცხადების ფორმაავტობიოგრაფიის რეკვიზიტები